NAJNOWSZY NUMER      Rok XII (2019) Numer 2 (41)

Temat numeru: Sinizacja Kościoła w ChRL

od redakcji

W numerze między innymi: 

  • Statystyki dotyczące Kościoła Katolickiego w ChRL (2018)

  • Plan Pięcioletni Sinizacji Kościoła Katolickiegobutton czytaj red

  • Dokąd zmierza chińska polityka religijna?

  • Religia w Chinach wraca do centrum polityki i społeczeństwa „Klasztor będzie chińskim domem”

  • Inkulturacja Kościoła w Chinach z perspektywy historii katolickiego monastycyzmu

  • Rozwój chińskiego buddyzmu

  • Sylwetki myślicieli chińskich (14): Shen Buhai