Czasopismo „Chiny Dzisiaj” jest poświęcone problematyce religii w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej.

Wydawane jest przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji oraz Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego.

Część zamieszczonych w czasopiśmie materiałów pochodzi z niemieckiego kwartalnika katolickiego „China heute”, wydawanego przez China Zentrum w Sankt Augustin.

 

NAJNOWSZY NUMER
Rok XV (2022) Nr 2

W numerze między innymi: 

Statystyki dotyczące religii i Kościołów w Chińskiej Republice Ludowej oraz w Singapurze [Aktualizacja za rok 2021]

* Kościół Katolicki na Tajwanie: historia, rozwój, perspektywy     CZYTAJ >>

* Moje misjonarskie doświadczenia na Tajwanie w latach 1981-1983 oraz 1999-2012     CZYTAJ >>

* Aborygeńska misja na Tajwanie     CZYTAJ >>

* Katolicka edukacja jako integralna część misji na Tajwanie

* Powstanie buddyzmu humanistycznego na Tajwanie: Mistrz Shengyan i szkoła Góry Bębna Dharmy

 

Zob. pełny spis treści numeru

okladka najn nr400px

Dokumenty prawne ChRL

Dokumenty prawne ChRL

Czytelników zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji korekt na adres: chinydzisiaj.redakcja@gmail.com

Jeśli chciałbyś/chciałabyś wesprzeć finansowo wydawanie czasopisma "Chiny Dzisiaj"
przekaż darowiznę na konto Stowarzyszenia Sinicum.

Numer konta:
79 1090 1753 0000 0001 1953 7494
Dopisek: Darowizna na cele Statutowe

Kontakt z Redakcją

Tel. 511 668 787
redakcja.chinydzisiaj@gmail.com
chinydzisiaj@sinicum.pl

sinicum logo300px png