NAJNOWSZY NUMER      Rok XIV (2021) Numer 1-4

 

W numerze między innymi: 

  • Ewangelizacja kultury i inkulturacja religii w kontekście humanistycznego społeczeństwa we współczesnych Chinach: szansa czy wyzwanie?

  • Lisu – chrześcijańska grupa etniczna w południowych Chinach

  • Michał Boym SJ a sprawa chińska. Katolickie Chiny – wytwór fantazji czy zmarnowana szansa?      button czytaj red

  • Czytając Sino-Vatican Relations: From Denunciation to Dialogue Ambrose’a Monga      button czytaj red
  • Inkulturacja Kościoła: Perspektywa Tajwanu

  • Refleksje na temat sinizacji Kościoła katolickiego w ChRL

 

menu4Zob. pełny spis treści numeru

Biuletyn informacyjny „Chiny Dzisiaj”, wydawany kwartalnie przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji oraz Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego, jest poświęcony problematyce religii w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej.
Część zamieszczonych w biuletynie materiałów pochodzi z niemieckiego kwartalnika katolickiego „China heute”, wydawanego przez China Zentrum w Sankt Augustin.

sinicum logo300px png