Spis treści najnowszego numeru

Rok XIII (2020) Numer 3-4 (46-47)


Informacje

 • Informacje (lipiec-grudzień 2020 r.)

 • Statystyka religii i Kościołów w Chińskiej Republice Ludowej


Tematy

 • dr Marek Tylkowski
  Przedłużenie tajnego porozumienia pomiędzy Watykanem a rządem Chińskiej Republiki Ludowej

 • Roman Malek SVD
  Chińskie oblicza Jezusa Chrystusa. Przegląd problematyki i impresje ikonograficzne    >>>

 • Zbigniew Wesołowski SVD
  Polski werbista i wybitny sinolog Roman Malek SVD (1951–2019): Ogólna charakterystyka działalności i twórczości oraz jego poszukiwanie istoty religijności chińskiej    >>>

 • Jacek Gniadek SVD
  O. Roman Malek SVD i początki Sinicum

 • Piotr Adamek SVD
  Wspomnienie: Roman Malek, SVD (1951-2019)

  

Notatki historyczne 

 • Zbigniew Wesołowski SVD
  Sylwetki chińskich myślicieli (18): Tian Pian田骈(ok. 370 – ok. 291 przed Chr  

 

Biuletyn informacyjny „Chiny Dzisiaj”, wydawany kwartalnie przez Komisję Episkopatu Polski ds. Misji oraz Polską Prowincję Zgromadzenia Słowa Bożego, jest poświęcony problematyce religii w Chinach, ze szczególnym uwzględnieniem chrześcijaństwa, a zwłaszcza Kościoła katolickiego w Chińskiej Republice Ludowej.
Część zamieszczonych w biuletynie materiałów pochodzi z niemieckiego kwartalnika katolickiego „China heute”, wydawanego przez China Zentrum w Sankt Augustin.

sinicum logo300px png