Rok XII (2019) Numer 1 (40)

Spis treści


Informacje

 • Z Chin (1 lutego 2018 – 28 lutego 2019)

 • Z Polski (28 czerwca 2017 – 14 maja 2018)


Dokumentacja

 • Komunikat Stolicy Apostolskiej na temat porozumienia z Chińską Republiką Ludową

 • Orędzie papieża Franciszka do chińskich katolików

 • Dokument ustanawiający Diecezję w Chengde

 • Fragment konferencji prasowej z papieżem podczas jego lotu z Tallinnu do Rzymu


Tematy

 • Tymczasowe Porozumienie Watykanu i Chin

  Stolica Apostolska i Chiny zawarły tymczasowe porozumienie dotyczące nominacji biskupów
  Katharina Wenzel-Teuber

  Uwagi na temat „Orędzia papieża Franciszka do katolików chińskich i do kościoła powszechnego”
  Martin Welling SVD

  Reakcje na tymczasowe porozumienie pomiędzy Chinami i Stolicą Apostolską
  Katharina Wenzel-Teuber

  Publikacja propozycji „Ustawy dotyczącej administracji religijnych stron internetowych”
  Katharina Wenzel-Teuber

 • Ewangelizacja ludzi młodych w Kościele w Chinach od 2005 roku
  Bruno Lepeu MEP

 • Perspektywa oraz doświadczenia Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w odniesieniu do ewangelizacji w Rosji oraz w Chinach
  Dmitrij I. Petrowski


Notatki historyczne
 

 • O przyjaźni w teorii i praktyce – jezuiccy misjonarze w Chinach
  Monika Miazek-Męczyńska

 • Sylwetki myślicieli chińskich (13)
  Guan Zhong 管仲 (725 - 645 przed Chr.)
  Zbigniew Wesołowski SVD

 

Notatki bibliograficzne 

 • Robert Klarecki, Polityka Stolicy Apostolskiej wobec Chin. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Wyd. MADO, Toruń 2014

 • Jan Konior SJ, Rola i znaczenie chrześcijaństwa w historii i kulturze Chin. Od nestorianizmu do czasów współczesnych, WAM, Kraków 2014

Ogłoszenia

 • Dzień Modlitw za Kościół w Chinach – 24 maja

 • Msza św. w języku chińskim w Warszawie – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca