Spis treści - Rok X (2015) Numer 3-4

Informacje

 • Od redakcji: Chrześcijanie w Tybecie
 • Religie, chrześcijaństwo i Kościół w Chinach: Kronika * Notatki (1 lipca - 31 grudnia 2015)
 • Bezimienna większość – refleksje po konferencji o roli kobiety w chińskich Kościołach chrześcijańskich
 • Rozkrzewianie wiary przez badania naukowe. 80. rocznica Monumenta Serica
 • In memoriam: W służbie Słowa Bożego na Tajwanie i w ChRL. Ojciec Arnold Sprenger SVD (1929–2015)


Tematy

 • Misje na dachu świata – tybetańscy katolicy dzisiaj
  DANIEL SALZGEBER
 • Relacje Kościół–państwo i ich wpływ na chrześcijańską działalność dobroczynną w Chinach – historia i perspektywy
  WANG MEIXIU
 • Ponad Wschodem i Zachodem – O jaki ideał człowieczeństwa chodziło Johnowi Wu (1899–1986)? cz. II
  ZBIGNIEW WESOŁOWSKI


Notatki historyczne

 • Zarys historii religii w Tybecie
  PIOTR ADAMEK
 • Sylwetki myślicieli chińskich (11): Yang Zhu
  ZBIGNIEW WESOŁOWSKI


Notatki bibliograficzne
 

 • Bibliografia nowszych pozycji (lub nowszych wydań) nt. misji tybetańskich
  DANIEL SALZGEBER


Kościoły w Chinach

 • Kościół pod wezwaniem św. Józefa w Fuzhou (29)
  MAŁGORZATA SOUFFEZ